Brandventilation - ZIPP systems sikrer liv og værdier

Gå til indhold

Hoved menu:

Brandventilation

Sikkerhed

Et automatisk brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) anvendes til at forbedre muligheder for at redde mennesker og materielle værdier, inden det er for sent.
ABV-anlægget fjerner den farlige røg, som oftest er det kritiske under en brand. Røgen er nemlig farlig at indånde, den kan bidrage til branden breder sig og den gør evakueringen svære. Brandventilationen afvikler desuden en stor del af varmen, som er med til at ødelægge bygningens konstruktion og indhold.

Hovedformål med et ABV-anlæg:
Øge personsikkerheden
Mindske skader på bygningens konstruktion og indhold
Lette og sikre brandvæsnets indsatsmuligheder
Forhindre brandudbredelse
Ifølge de driftmæssige forskrifter skal ABV- anlægget efterses en gang årligt af en fagmand,

Hvad er et ABV-anlæg?
Et ABV–anlæg består oftest af en central med indbygget nødstrømsforsyning og et brandtryk for åbning af vinduer eller lemme. Anlægget kan ligeledes udstyres med røgdetektorer. Enkelte anlæg betjenes dog stadig manuelt eller gennem trykluft.

Anlægget kan udbygges med komfort ventilation, så du også kan bruge anlægget i hverdagen. Du opnår herved et bedre indeklima gennem en automatisk og/eller manuelt styret udluftning af dine lokaler.

Motorer for ABV-Anlæg er klassificeret til at kunne modstå en stor varme påvirkning. Tagvinduer eller lemme skal overholder specifikke minimums mål fastsat iht. det bygningsområde, som skal sikres.
Anlægget skal etableres med brandhæmmende kabler og dåser.

Kontakt os....
Send en email
Ring til os på: 7070 2454

 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu