Varslingsanlæg - ZIPP systems sikrer liv og værdier

Gå til indhold

Hoved menu:

Varslingsanlæg

Sikkerhed

I tilfælde af brand skal et varslingsanlæg varsle personer i bygning om at bringe sig i sikkerhed.
I en bygning med mange mennesker, som skal anvende samme flugtvej, er varslingsanlægget hensigtsmæssigt, da det giver en hurtigere evakuering.
Varslingen kan startes automatisk via røgdetektor eller manuelt via brandtryk.
Disse varslingsanlæg alarmerer ikke brandvæsnet, og kræver derfor en opringning til 112.

Hovedformål med et varslingsanlæg:
Øge personsikkerheden
Varsle dele eller hele bygninger ved brand
Ifølge de driftmæssige forskrifter skal et varslingsanlæg serviceres mindste en gang årligt af en kvalificeret fagmand for at sikre pålideligheden.

Hvad er et varslingsanlæg?
Varslingsanlægget består af en central med indbygget nødstrømsforsyning, klokker/sirener samt varslingstryk forsynet med glas for at undgå fejl aktivering. Der monteres også et afstillingstryk for deaktivering af alarmen. En driftslampe vil indikere, at anlægget er i driftsklar stand.

Med et talevarslingsanlæg er der både mulighed for at lave forud indtalte beskeder samt give manuelle informationer alt efter behov og krisesituation. Endvidere kan et talevarslingsanlæg med fordel også benyttes til afspilning af baggrundsmusik, kundeinformationer og annonceringer, som dog til en hver tid vil blive nedprioriteret i en kritisk situation.

Regler for talevarsling:
Fra den 01.04.2011 kan DS/EN 60849 ikke længere anvendes, hvilket medfører at kravene til certificering af komponenterne ændres, samt at projekteringskravene der var angivet i DS/EN 60849 bortfalder.

Derfor har DBI nedsat et teknisk udvalg der har revideret DBI retningslinie 24 udgave 1. med henblik på at indarbejde krav til projektering af talevarslingsanlæg. Revisionen er nu afsluttet og den ny DBI retningslinie 024 udgave 2. træder i kraft den 1. maj 2011.

Af væsentlige ændringer i den nye DBI retningslinie 024 kan nævnes:

  • Krav til certificering af komponenter for talevarsling efter DS/EN 54-16 for kontrol- og indikeringsudstyr og DS/EN 54-24 for højttalere

  • Krav til dobbelt alarmgiverkredsløb eller lukket ringforbindelse i anvendelseskategori 3

  • Krav til radiobaserede systemer

  • Krav til certificeret og kalibreret måleudstyr for måling af lydtryk og taleforståelighed i henhold til DS/EN 61672 - 1-3

  • Krav til omfang og udformning af målerapporter i forbindelse med ibrugtagning, årlige serviceeftersyn og udarbejdelse af 3-årlige attester til myndighederne

Kontakt os....
Send en email
Ring til os på: 7070 2454

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu