Døgnservice 7070 2454

Effektiv brandalarm til små og store virksomheder

Hvad ville det betyde for din virksomhed, hvis den blev udsat for brand? For de fleste virksomheder er det fatalt, når der opstår brand, som gør alvorlige skade på bygninger, servere, varelager og produktionsudstyr. For mange betyder det, at de må lukke virksomheden midlertidigt for at genopbygge eller i værste fald definitivt.

Derfor er hurtig reaktion og begrænsning af skaderne med god brandsikring altafgørende, når der opstår brand. Hos ZIPP systems brandsikrer vi både boligforeninger, skoler, børnehaver, butikker, lagerhaller, kontorbygninger og andre små og store virksomheder.

 

Med en professionel brandalarm fra ZIPP systems får du:

N

Effektive brandsensorer, som hurtigt registrerer røg, varme eller gasser

N

Direkte og automatisk kald til brandvæsenet, som hurtigt rykker ud

N

Professionel og certificeret installation, så du kan føle dig tryg

Vælg en professionel brandalarm og undgå fejlalarmer

Fejlalarmer kan være dyre og medvirker til, at alarmsystemet mister sin effekt. Når du vil installere brandalarm i din virksomhed, kigger vi på krav fra bygningsreglementet eller forsikringsselskabet og det miljø, brandalarmen skal være i. Vi undersøger, om der er forhold i virksomheden som gør, at der er stor risiko for fejlalarmer. Det kan fx være:

  • Røgmaskiner på koncertsteder.
  • Vanddamp i køkkener.
  • Støv i produktionsvirksomheder.

I de tilfælde udvælger vi nøje de detektortyper, der kan håndtere det, så I undgår fejlalarmer på kendte faktorer.

Suppler din brandalarm og begræns skaderne

Nogle gange er der forhold som gør, at det er nødvendigt med ekstra sikring. Når du vælger ZIPP systems som leverandør, får du professionel rådgivning om, hvilke andre tiltag, du med fordel kan supplere din brandalarm med for at øge sikkerheden i din virksomhed. Det kan fx være som varslingsanlæg, som sikrer hurtig evakuering, brandventilation, som bidrager til at begrænse brandens omfang eller sikring af bygningen.

Årlig service på brandalarmen

Når anlægget er installeret, skal det gennemgås en gang om året. Så er du sikker på, at dit anlæg stadig virker og overholder lov- og forsikringskravene.

Hos ZIPP systems har vi åbne protokoller. Det betyder, at du ikke er bundet til at bruge os til den årlige service, men frit kan vælge den leverandør, du helst vil bruge til service på din brandalarm.

Har du brug for brandsikring i din virksomhed?

Brug os som professionel sparringspartner. Kontakt os på 7070 2454 og få et uforpligtende tilbud på brandsikring. Du kan også få en gratis og uforpligtende risikovurdering af brandsikkerheden i din virksomhed.