Døgnservice 7070 2454

Effektiv brandventilation mindsker skaderne

Automatisk brandventilation kan være en vigtig faktor for begrænsning af branden og skaderne, når man taler om brandsikring. Ofte er det ikke flammerne, men den farlige røg, som er det mest kritiske under en brand. Røgen er nemlig farlig at indånde og kan gøre evakueringen sværere.

Når der opstår brand, hjælper brandventilation til at:

  • reducere røgfaren.
  • reducere alvorlige skader på bygninger og værdier.
  • aflede en stor del af varmen og forhindre overtænding
  • forhindre at branden breder sig.
  • øge flugtmulighederne.
  • give brandvæsenet og redningsfolk flere indsatsmuligheder.

Et automatisk brandventilationsanlæg leder røgen ud af bygningen og forbedrer chancerne for at redde mennesker og materielle værdier væsentligt. ZIPP systems samarbejder med danske producenter om kvalitetsløsninger på brandventilation, som kan indbygges i ovenlys vinduer, røglemme og luftsluser.

Brug brandventilationen i hverdagen

Anlægget kan udbygges med komfort ventilation, så du også kan bruge anlægget i hverdagen. Du opnår herved et bedre indeklima gennem en automatisk og/eller manuelt styret udluftning af dine lokaler.

Har du brug for brandsikring med brandventilation?

Brug os som professionel sparringspartner. Kontakt os på 7070 2454 og få et uforpligtende tilbud på brandsikring med ventilationssystem. Du kan også få en gratis og uforpligtende risikovurdering af brandsikkerheden i din virksomhed.