Døgnservice 7070 2454

Privatlivspolitik

Gyldig fra: 25.05.2018

Underretning om indsamling af personoplysninger

I forbindelse med køb af services hos ZIPP systems har vi modtaget oplysninger om dig.Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14, skal vi på baggrund heraf sende dig en underretning for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

ZIPP systems er dataansvarlige for de oplysninger vi har modtaget om dig og har du spørgsmål eller vil gøre brug af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

ZIPP systems
Prins Christians Kvarter 26
CVR-nr.: 3404 3167
Tlf.nr.: 7070 2454
e-mail: info@zippsystems.dk

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• Registrering af dig som kunde og nødvendige oplysninger i relation til forholdsordren i forbindelse med en alarmering.
• Adgangskontrol – personoplysninger indeholdt i database
• Tyverialarm – Opbevaring af personoplysninger indeholdt i forholdsordre ved alarmering
• Kameraovervågning – Opbevaring af personoplysninger indeholdt i forholdsordre ved alarmering, samt billeder og videoklip i forbindelse med idriftssætning.
• Brandalarm – Opbevaring af personoplysninger indeholdt i forholdsordre ved alarmering
• Telefoni – Opbevaring af personoplysninger vedr. Kundedata

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• Den eller de services, vi påtager os i forhold til den kontrakt, vi har indgået om levering af services fra ZIPP systems
• Behandlingsgrundlaget er baseret på Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger
Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Vi videregiver i nogle tilfælde eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

• Den Jyske Kontrolcentral, CVR nr 1276 0280, Lindevej 8, 6710 Esbjerg – der kun yder vægterservice når alarmen går i gang og vi følger den stående forholdsordre.
• Flexfone A/S, CVR nr 34042985, Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg – der kun opbevarer oplysninger i relation til kommunikations- og teleløsninger.

Vi vil overføre ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe dette er nødvendigt i forhold til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 – 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

• Ret til at få indsigt i dine oplysninger.
• Ret til berigtigelse af dine oplysninger.
• Ret til at få slettet oplysninger om dig.
• Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger.
• Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
• Ret til at modtage dine personoplysninger (dataportabilitet).

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

ZIPP systems aps
Prins Christians Kvarter 26
7000 Fredericia